7. nov. 2012

Stall fra Heimtveiten, NF.013

Bygningsantikvarisk avdeling ved Norsk Folkemuseum setter nå igang med å oppføre Stall fra Heimtveiten fra Bykle i Setesdal. Det er et spennende prosjekt for oss. Bygningen vil sluttføre Setesdalstunet ved museet. Setesdalstunet er et rekketun med to bruk innenfor samme gård.  Her er det to av alt; bare ikke stallen. Arkitekt Arne Berg samlet inn stallen en gang på 1960-tallet, og den har siden vært lagret på "tomta", eller folkemuseets bakgård i påvente av å gjenoppføres. Og nå er endelig tiden moden.

Når vi nå er i gang med gjenoppføringsprosjektet har vi flere mål for arbeidet. For det første skal vi sette opp stallen slik den en gang stod, med plass for hester og sau og soveplasser i høyet på lemmen.  Like viktig som å bygge et hus er det å bruke prosjektet til å bygge kunnskap. Vi får her anledning til å arbeide oss inn i den lokale byggeskikken og håndverksteknikkene.  Det tredje målet er å drive bred formidling.  Og det er disse tingene denne bygningsantikvariske bloggen skal handle om: Refleksjoner rundt treverk, hånverk og det å vise fram selve verket mens det skrider fram. Det er ikke meningen å drive så bred formidling i selve bloggen. Her skal vi ha rom for å nærde litt og gå dypt inn i sammenhengene. Bloggen er dermed først og fremst vår dokumentasjon underveis i prosjektet.

Prosjektet kommer til å gå over to år. Nå i 2012 skal vi stable sammen de delene vi har, og vurdere situasjonen ut fra sammenhengen mellom stokkene. Her blir det en ganske aktiv vraking av gamle stokker. Utpå nyåret 2013 kommer vi til å begynne å hugge til stokker så de får samme fasong som de originale stokkene. Målet er å kommer tett på tradisjonen i Setesdal, hvordan de tredde tømmeret, hva slags økser de brukte og hvordan de hogg novet og mosefaret. Her får vi nok noen svar ved å studere de gamle tømmerstokkene, men vel så viktig er det å forsøke å få tak i hva som finnes av levende tradisjon fra området.  Vi regner med å være ferdig med tømmerkassa våren 2014 og skal ha taket tekket på høsten samme år. Har du noen innspill til oss, så fyr løs, skriv et (mot)innlegg eller ring oss.