12. aug. 2013

Besøk av Kulturringen.

I juli hadde vi besøk på museet fra Kulturringen. Kulturringen er en del av Akershusmuseet og er et opplæringskontor for gamle håndverksfag. Deres mål er å verne, videreføre og gjenreise gamle håndverksfag og fag med verneverdige teknikker. Dette gjør de blant annet ved å ansette lærlinger og skaffe læreplasser i gamle håndverksfag, samt å informere om håndverksfagene på diverse arrangementer og messer.

Her er to linker:

http://www.handverk-design.no/?p=798

http://www.facebook.com/#!/kulturringen