25. okt. 2016

Beitski

De gamle beitskiene er lagd av 1 1/2"x2" halvklyvning eller kvartklyvning, som er felt helt inn i kinnungane. Det ser ut som det er brukt tettvokste understandere av furutømmer til beitskiene.


Klyving av stokk til beitskier

                              Jeg fant en rettvokst stokk som er ganske tettvokst, fordi jeg ville prøve å klyve denne ifra enden.
                                          Uten at jeg veit hvordan det opprinnnelig  har vært gjort
                                             Her er det loddet opp i begge ender og snorslått mellom.


                                               Starter med å klyve stokken ifra toppen, hvorvidt om det er bør fra topp eller rotside er jeg usikker på.
Her hogges det med øks langs streken, og kiles lett fra begge sider.
Om stokken sytes bein og er bein inni ved klyving er alltid spennende før en begynner å klyve.
Overraskelser kan komme!

Her hogges det av noen fiberbånd som holder stokken sammen, fordi det er ikke 100%bein klyv, men
absolutt bra nok.
                                                      

Siste fiberbånd hogges av. 
                                                     Noen av beitskiene var kvartklyvniger, det blei klyvd på samme måte, men kun snorslått og hogd fra ende og yteside. Klyven vil uansett ned til margen, så her er det ikke nødvendig å snu.
Ferdige emner til vidre hogging.Foto Magnus Wammen


Tilhogging av beitskier. Vi kunne bruke en av de gamle beitskiene. De er hogd med ei v forma tveite som går inn mot stokkendene
Først er ene sia, retta med øks, neste er kun overført med Tømmerriss. Jeg kunne brukt rett sotsnor, med denne beitskia skulle ha en svak bue for å passe i de gamle stokkendene.  Foto.Henning Jensen

Tømmerriss Foto.Henning Jensen
                                                                 
Ny og gammel beitski. Foto Magnus Wammen

Beitski og spor i tømmeret. Sporet er rundt 2" bredt og 2" tykt i kanten.
Foto.Magnus Wammen

Beitski ferdig justert, den står tappa nedi bunnsvilla. Foto.Magnus Wammen 

Her er dørlokkeren snudd opp ned med hull til beitskia. Det er godt med synkningsmonn siden det er bora med 1 1/2" navar gjennom hele stokken. Foto Magnus Wammen