16. aug. 2017

Nåmtro

Stallen hadde opprinnelig nåmtro etter den var bygget i 1850. Det kan være at denne også er en gjenbrukt bygningsdel ettersom det er mye gjenbruk i bygningen. At den har ei  skavla/pjåla overflate som mye av det gjenbrukte tømmeret har, kan tyde på dette.
 
Hva er så nåmtro?

Nåmtro er en blanding mellom veggstokk og taktro for å tette åpningen som ofte er mellom tro og raftstokk eller stavleie i et sperretak. Den får da et hakk for hver sperre bortover takflata. I stedet for nåmtro, kan sperrene være felt helt ned i raftstokk, det kan være en åpning, eller at det kan legges inn kubbinger mellom sperrene.


Anders Dalseg og Magnus Wammen skårer og hogger til ny nåmtro. Foto.Hennin Jensen


Anders Dalseg reinhogger med bila. Foto. Henning Jensen


Merker av for sperrehakk Foto.Henning Jensen

Bredden på tro tykkelsen merkes av med rip mott. Foto.Magnus Wammen

Nåmtro klar til å settes på. Foto. Henning Jensen
Nåmtro ferdig. Foto. Henning Jensen

 

Alle troborda får en treplugg ned i sperra under. Vi varierer å bore i øverkant og nedkant av trobordet. Vi borer med 1″ navar, og lager pluggene av furu som spikkes koniske og 8kanta. Emnene tas av tørr kjerneved furu, men ikke nære margen. Kapp fra veggtømmeret er fint å bruke til dette. Never ligger pakket og klart til legging. Foto.Henning Jensen

Skrevet av Magnus Wammen