25. juli 2013

Demonstrasjonshogging, Publikumsundersøkelse og Informasjonsbod

I uke 30 og 31 var Sebastian Namork og Mikael Løvgren på byggeplassen og teljet og demonstrerte tilhogging av mageteljet tømmer.
Sebastian og Mikael har begge vært med oss tidligere i år, på utplassering på Heimtveiten prosjektet, og jobber i sommer som formidlere på Norsk Folkemuseum.
De har en uke hver seg på Heimtveiten, og står strategiskt til med tanke på publikum, med prat og kostyme.


Samtidig gjennomførte Per Magnus Sandsmark et publikumsstudium med hovedvekt på håndverksformidlingen ved Heimtveiten. Hva lærer publikum? Hvordan lærer publikum? Hva betyr kunnskap om håndverket for forståelsen av bygning, kultur og historie? Dette er noe Per Magnus vil ha svar på i sin masteroppgave i museologi ved UiO. 


På  byggeplassen står nå en Informasjons bod. Med en presentasjon av arbeidet i tekst og bildeplakater, stumfilm, og hoggelyder. Samt noe av verktøyet som brukes på Heimtveiten. 
Det er verdt å få med seg!