25. okt. 2013

Mageteljing

Mageteljing, det er i hovedsak "ny tømmeret fra 1850" som vi bytter, det er kun en halv stokk av de 27 som vi bytter som er av gjenbrukstømmer som er en annen klasse i utforming og overflate.
Men vi har fått en god mengdetrening på 1850 tømmeret og beskriver en måte som vi har funnet gir veldig like spor:

1850tømmeret; «grovøkset og flatmaget»:
Overflaten på tømmeret er grovt og kraftig hugget, det er gjort kraftige hogg for å gjøre vei i vellinga. Stokkene er også forskjellige, alt etter hvem som har hogd dem, kanskje guttungene som var med hogg de fleste stokkene?
Arbeidet begynner med å studere den gamle stokken som skal byttes, mål overføres til den nye, krok og sleng legges den veien vi vil ha. Vi snorslår med en sotsnor fra topp til bunn på eksakt mål. Deretter skårer vi stokken med en boløks (skogsøks) med omtrent en fots avstand fra skår til skår bortover stokken. Vi skårer en tomme utenfor våre oppslåtte streker, for å få passelig mage på midten. Derpå hugger vi veden mellom skårene bort med den samme øksen. Ord for dette er å skulphogge eller laskhogge. Vi sitter igjen med en veldig grov, svakt buet flate. Begge operasjoner blir gjort med stokken passelig på skrå så en kan stå på baksiden av stokken å skåre og skulphogge.
Derpå settes stokken i lodd, og vi hogger selve mageformen med bila. Vi står nå med et bein på hver side av stokken og hogger på skrå ned og bakover. Vi må strebe etter å hogge like hardt og grovt som de gamle. Vi hogger ned til margen, og så snur stokken rundt med en stokkvender og teljer siste halvside ned til margen.
Gjenbrukstømmeret: Pjålet og med jevn mage
Her har vi kun måttet bytte ut en kinnung6, så vi har ikke fått reindyrket en huggemåte lik som beskrevet ovenfor, men vi har prøvd to alternativer. Se skisse på alternativ 1 og 2.
Bilde 9
I alternativ 1 loddes stokken loddes opp og tverrsnittet tegnes opp i endene. Stokken slås med sotsnsor i topp og bunn på eksakt bredde. I tillegg blir det snorslått en rett flate for tykkelsen av stokken (magemålet).  Stokken skåres inn til første strek (magetykkelsen) og skulphogges . Vi står igjen med en rett side, og litt over midten på stokken gir vi den et nytt snorslag, og så blir det skåret nesten ned til strekene 2 og 3 før vi hogger vekk skårene. Så hugger vi overflate fin med teljebila og teljer det fint til inn til streken, og vi står igjen med en mageform som er veldig symmetrisk og rett. Hele stokken pjåles og gjøres helt glatt og fin, så huggesporene utslettes.
Det andre alternativet består i at stokken loddes opp og tverrsntittet tegnes opp i endene. Stokken snorslås i topp og bunn på eksakt bredde. Det snorslås en strek i forlengelsen av 1, og denne hogges til en rett side før det skåres og skulphogges som beskrevet tidligere. Så merkes midten med et snorslag, og 2 blir hogd til en rett flate. Stokken teljes med bila og pjåles. Dette alternativet gir en håndtering mindre, sjøl om begge gir samme utrykksform.
 Etter dette er stokkene klare for å felles på plass, med laft og mosefar.