12. feb. 2016

Åt tømmerskogen

På onsdag var John Wennberg, Henning Jensen, Magnus Wammen og Ivar Jørstad (Student ifra Praktisk bygghåndverk på NTNU) i tømmerskogen for å leite fram tømmer til Stallen.
Vi har vært i kontakt med Romedal allmenning som har et prosjekt med skog på rot til restaureringsformål. Det er noe vi setter stor pris på, mye fordi vi trenger å ha javn tilgang på kvalitetstømmer som vi kjenner egenskapene til. Og kan komme tilbake til. Jeg tenker også at vi kan komme til å ringbarke tømmer for å få erfaringer med det. Vi har også et prosjekt med vannlagring av tømmer som ligger i Gjersøelva, mer om dette kommer.

Litt om prosjektet "Grøntlager" hos Romedal allmenning:
Prosjektet Grøntlager i skog tilrettelegger for at kvalitetsvirke skal kunne plukkes på rot i skogen av tradisjonshåndverker til øremerkede restaureringer av fredete og verneverdige bygninger.

Skogen ligger i Vallset, Hedemark fylke. Grunnforholdene er sidemorene, og ligger på F14 bonitet.
Tømmeret er javnvokst og høyt og slangt, som om det har strekt seg for å komme til lyset. Det er nam nam for oss. For Heimtveitprosjektet er dette litt for slankt, og har en litt tettere årringebredde enn originaltømmeret fra 1850, men for gjenbrukstømmeret som har en bedre kvalitet, så passer det her bra! Se tidligere bloggpost om det andre tømmeret vi hogg til stallen, som vi gjorde i en teig nær hjemplassen til stallen i Bykle, Setedal.
Se tidligere bloggpost her: http://heimtveiten.blogspot.no/search/label/Hogst


Skogen er høy og slank og stort sett kun furu, kun noe innslag av gran.

Her er en stokk som er trill rund med tynn gul bark. Denne tror vi er god kløyv i, og skal bli klyvd tro.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar